Trygghet og trivsel

Foto: Colourbox

Skien skal være en trygg by å bo i. Alle skal kunne få rask hjelp dersom man trenger støtte fra samfunnet rundt seg.

 • Skien KrF ønsker å styrke innsatsen mot mobbing ved å sørge for at det opprettes et mobbeombud. Dette skal være en egen stilling og kan skje ved eget kommunalt mobbeombud eller i et samarbeid. Tjenesten skal være et lavterskeltilbud som skal sikre å ivareta barn og unges rettigheter til et trygt og godt miljø – på skolen, i barnehagen, i hjemmet, på fritidsaktiviteter og blant venner. Mobbeombudet skal jobbe i samarbeid med fylkeskommunens mobbeombud.
 • Skien KrF mener at Skien kommune må ha et sterkt fokus på arbeid mot vold i nære relasjoner. Da Stortinget har økt bevilgningene til dette mener vi at dette også bør synliggjøres i planarbeidet i kommunen.
 • Skien KrF mener at Skien kommune skal støtte og samarbeide med organisasjoner som gir støtte til mennesker som lever med krevende utfordringer. Eksempler på slike er Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep, Amathea, Leve, Norske Kvinners Sanitetsforenings veiledningssenter, CRUX Tilja oppfølgingssenter, Skien Diakonale Senter, Mental Helse, Autismeforeningen, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse og ADHD-foreningen.
 • Kristelig Folkeparti mener at familien er samfunnets viktigste grunnstein som må vernes og styrkes. Skien KrF vil derfor jobbe for:
  • å tilby gratis samlivs- og familiekurs for førstegangsfødende i samarbeid med helsestasjoner og organisasjoner. Kursene kan arrangeres i kommunal regi eller i samarbeid med ideelle organisasjoner.
  • å ytterligere styrke kommunenes familiearbeid. Det skal opprettholdes lavterskeltilbud til familier som opplever utfordringer i familielivet.
  • å styrke skolehelsetjenesten slik at den i større grad kan fange opp barn og unge i sårbare situasjoner. Det er viktig med et godt og likeverdig skolehelsetjenestetilbud på alle skoler. Det skal også gjelde friskolene.
  • å styrke helsestasjonene.