Innvandringspolitikk og integrering

Skien KrF vil løfte fram at det å ta imot flykninger er et ansvar vi har som del av det globale felleskapet. Det er et humanitært prosjekt som vi som mennesker er forpliktet på.

Innvandrere er ikke en homogen gruppe. Det er mange ulike grunner til at mennesker kommer til Norge. Noen er arbeidsinnvandrere fra EU/EØS eller andre land utenfor EU. Andre kommer til Norge for å studere, eller fordi de har funnet en partner. Til slutt har vi den gruppen som flykter fra krig, undertrykkelse og forfølgelse. Uansett bakgrunn skal mennesker bli møtt med verdighet og respekt, samt få den hjelp de trenger og har rett på.

  • Skien KrF vil arbeide for at alle innvandrere, uansett årsak til at de har kommet til Norge, skal få muligheter til å oppleve at samfunn og arbeidsliv tar dem imot.
  • Skien KrF ønsker å intensivere arbeidet med integrering. Dette innebærer økt fokus på opplæring i det norske språket, oppbygging av det norske samfunnet og norsk kultur.
  • Skien KrF mener at Skien kommune som et integreringstiltak skal tilby praksisplasser.
  • Skien KrF vil arbeide for at Skien kommune skal ta initiativ til dialog med ideelle lag og organisasjoner, med mål om å legge til rette for fritidstilbud på tvers av kultur for alle innvandrere.
  • Skien KrF mener at det bør stilles krav til mottakere av offentlig støtte i tråd med de forutsetninger den enkelte har.
  • Skien KrF er positiv til å ta imot flykninger etter den forespørsel som kommer fra IMDI hvert år. Vi mener at Norge skal forplikte seg gjennom FNs flyktningeprogram og at Norge skal ta sin del av kvoteflyktningene. Derfor har KrF foreslått, og fått gjennomslag for, at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger. Som kommune må vi følge opp dette.
  • Skien KrF skal arbeide for at frivillige enkeltpersoner, familier og organisasjonerskal delta enda mer i integreringsarbeidet. Gode eksempler på dette er «Vennefamilier for enslige mindreårige asylsøkere» i regi av Røde Kors, «Kulturvenn» i regi av Redd barna, leksehjelp for innvandringsbarn i regi av Kristent Interkulturelt Arbeid(KIA) og “Turvenn” i regi av Gulset nærmiljøsenter.
  • Skien KrF mener at Skien skal fremdeles være «friby» og tilby beskyttelse og hjelp til de som har måtte flykte fordi de har kjempet for ytringsfrihet i hjemlandet.