Nullvisjon mot vold og overgrep

Barn som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep blir ofte oversett eller ikke trodd. Det er et stort traume i seg selv. Når nære omsorgspersoner eller mennesker vi stoler på feier ting under teppet og legger lokk på ugjerningene, så er det et stort svik mot barna. De blir ofte alene med historiene sine.

Konsekvensene er alvorlige for den som blir utsatt for vold eller overgrep. Det fører ofte til angst og depresjoner, dårlig selvbilde og forakt for sin egen kropp. Noen blir anorektikere, andre overspisere. Det kan også gå utover skolegang og trøbbel i arbeidslivet senere. Flere som er utsatt for vold og overgrep skjønner ikke hva de har opplevd før langt ut i voksen alder, det er fortrengt. Da er det mye å ta igjen.

Vi skylder barna og ungdommene våre å se dem og ta dem på alvor. Vi finner dem i hver kommune i Telemark. Vi må lytte til historiene deres og sørge for at samfunnet vårt har gode hjelpere.

KrF har tatt dette på alvor og har sikret at det i 2017 blir bevilget over 500 mill. kroner til forebyggende tiltak, etterforskning og oppfølging av barn som er utsatt for vold og overgrep. Det foreligger nå en opptrappingsplan der KrF er pådriver for at det skal bli et milliardløft. KrF har sammen med Høyre og Frp blitt enige om en rekke tiltak. Dette er og blir en viktig sak for oss, og som jeg mener bidrar til at færre barn og ungdom slipper å bære vonde opplevelser alene.

 


Del på Facebook