Kandidatliste

Vedtatt liste til Kommunevalget 13. og 14. september 2015

Lista ser slik ut etter møtet i tillitsutvalget: