Nullvisjon mot vold og overgrep

Skrevet av: Sigrid Haukvik - 17. juli 2017

Barn som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep blir ofte oversett eller ikke trodd. Det er et stort traume i seg selv. Når nære omsorgspersoner eller mennesker vi stoler […]

Les hele innlegget

Levende distrikter krever gode fylkesveier

Skrevet av: Knut Duesund - 2. juni 2017

KrF vil ta hele landet i bruk! Vi ønsker et livskraftig landbruk som gir økt matproduksjon, bedre inntektsutvikling for bøndene og styrket jordvern. Vi trenger tryggere veier, bedre transportløsninger på […]

Les hele innlegget

Takknemlighet – 17. mai viser hvilket godt land vi bor i!

Skrevet av: Hanne L. Thürmer - 2. juni 2017

17. mai gikk jeg sammen med resten av Kommunestyret i Borgertoget på Notodden. Det var en varm og solrik dag, Barnetoget hadde allerede gått, fullt av glade unger og blide […]

Les hele innlegget