Politisk grunnlag

Skien KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter, og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret.

Dette vil KrF:

Lenge leve Skien!

Ettersom jobb til alle er roten til all velstand, befolkningsvekst, velferd og trivsel, vil KrF gjøre Skien til Norges mest næringsvennlige kommune. Vi vil ha ordføreren som døråpner for alle som vil etablere eller utvikle sin næringsvirksomhet.

Ordførerens kontor må være oppdatert og i stand til å koble på de rette kommunale og private instanser ved behov for dette.

Skien KrF jobber for:

  • at søndagen fortsatt skal være en annerledesdag i Skien
  • å være en forkjemper for den frie frivilligheten i vår kommune
  • å holde landbruket i Skien i hevd og sikre jordvernet
  • å arbeide for tryggere og mer miljøvennlig transport og færre flaskehalser i trafikken
  • å bidra til økt deltakelse i friluftsliv, aktivitet og idrett

Bystyregruppe

Erik Næs

Varaordfører

Hovedutvalg for oppvekst

erik.nas@skien.kommune.no

Ann Kjersti Baksaas Grinilia

Bystyremedlem

Hovedutvalg for klima, miljø, næring og friluftsliv

kjersti@tango.no

Hans Edvard Askjer

Bystyremedlem

Fylkesvaraordfører

hansedvard.askjer@skien.kommune.no

Per Morten Norborg

Bystyremedlem

Hovedutvalg for teknisk sektor, nestleder

permorten.norborg@skien.kommune.no

Blogg

Levende distrikter krever gode fylkesveier

Knut Duesund

KrF vil ta hele landet i bruk! Vi ønsker et livskraftig landbruk som gir økt matproduksjon, bedre inntektsutvikling for bøndene og styrket jordvern. Vi trenger tryggere veier, bedre transportløsninger på […]

Les hele artikkelen

Nullvisjon mot vold og overgrep

Sigrid Haukvik

Barn som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep blir ofte oversett eller ikke trodd. Det er et stort traume i seg selv. Når nære omsorgspersoner eller mennesker vi stoler […]

Les hele artikkelen

Program

Skien KrF program

Skien KrF 2015-2019

Stortingsprogram KrF

Stortingsprogram 2017-2021